Nye EU-regler gir tøffere konkurranse for handelen

Publisert:

EU krever at alle netthandelsaktører innenfor EU/EØS må holde sine nettsider åpne for innbyggere i alle de 31 EU-/EØS-landene. Prisene må også være de samme, uavhengig av hvilket EU-/EØS-land kunden handler fra. Dette betyr at norske handelsbedrifter må regne med tøffere internasjonal konkurranse.

Handler på nett
Med de nye EU-reglene, vil norske handelsbedrifter få tøffere konkurranse fra utenlandsk netthandel

EU vil ha mer netthandel på tvers av landegrensene

EU vil med de nye reglene skape et sømløst marked for grensekryssende netthandel i EU/EØS. En EU-rapport fra 2016 viser at kun 11 % av netthandelen innenfor EU/EØS skjer på tvers av landegrensene. Den samme rapporten viser at kun 37 % av nettsidene tillater at kunder fra andre EU-/EØS-land klikker seg frem til kjøpsknappen. Dette kalles geoblokkering, og det er dette EU nå vil til livs. Det er ventet at EU vedtar de nye reglene høsten 2017 og at de trer i kraft sommeren 2018.

Virke til regjeringen: Norge må avvikle 350 kr grensen

Den norske ordningen som gjør at norske forbrukere slipper å betale mva og eventuell toll på kjøp under 350 kroner i utenlandske nettbutikker, utgjør allerede en betydelig konkurranseulempe for norsk varehandel. De nye EU-reglene, som ventelig vil øke konkurransen fra europeiske netthandelsaktører, gjør derfor at det haster med å avvikle den særnorske 350-kronersreglen.

Virke har siden 2015 jobbet systematisk og målrettet både nasjonalt og på EU-nivå med denne saken. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF har uttalt at de vil fjerne denne ordningen helt. Vi har derfor stor tro på at ordningen avvikles i 2018.

Felles salgs- og garantiregler i EU/EØS

Parallelt med innføring av geoblokkeringsreglene, jobber EU med å lage felles salgs- og garantiregler for handel på nett. Det kan medføre at norske forbrukere får svakere garantier når de handler fra norske nettbutikker enn i fysiske butikker i Norge. Virke opplever i utgangspunktet dette som uheldig. Samtidig ser vi det, som ledd i arbeidet med å sikre like konkurransevilkår på tvers av landegrensene, som viktig at alle netthandelsaktører i EU/EØS må operere med like garantier.