Nye forretningsmodeller i handelen

Publisert:

I denne boken, rettet mot norsk handel, skriver fageksperter og forskere om status på innovasjon i handelen, hvordan nye forretningsmodeller kan ta form og implementeres i en digital og bærekraftig utvikling.

Cover på boka

Digitalisering og kravet til bærekraft utfordrer etablerte forretningsmodeller og skaper nye i norsk handel. Stadig strengere krav fra forbrukere, myndigheter og nye konkurrenter krever endring i dagens forretningsmodeller og eksperimentering med nye.

Men hva er egentlig en forretningsmodell?

Hvordan kan innovasjon i forretningsmodeller være en kilde til ny konkurransekraft?

Og hvordan gjør vi bærekraft lønnsomt?