Nye retningslinjer mot seksuell trakassering

Publisert:

Mann i svart hvitt

Etter dagens møte er bransjeorganisasjonene enige om hvordan nulltoleranse for seksuell trakassering i film-, tv-, og spillbransjen skal oppnås. Her er de nye retningslinjene.

- Bekjempelse av seksuell trakassering er en oppgave vi må ta på alvor hele tiden. Den siste tidens oppmerksomhet om filmbransjen har gitt oss en god anledning til å friske opp kunnskapen om hvordan trakassering kan stoppes og forebygges, sier Torbjørn Urfjell, direktør i Virke Produsentforeningen.

Virke Produsentforeningen jobber sammen med forbundene som organiserer den audiovisuelle sektoren for å motvirke seksuell trakassering.

- Vi har utarbeidet retningslinjer som deles med alle uavhengig av hvilken rolle de har i bransjen. Slik skaper vi økt bevissthet og vi gjør det forhåpentlig lettere for folk å si fra, sier Urfjell.

Veien videre

Videre vil bransjeorganisasjonene utarbeide yrkesetiske retningslinjer og vil sammen med utdanningsinstitusjonene utvikle et program for å bekjempe seksuell trakassering.

I det videre arbeidet vil bransjeorganisasjonen gjennomføre en spørreundersøkelse som skal gi økt kunnskap og innsikt om omfanget av trakassering.

Virke Produsentforeningen samarbeider med Norske Dramatikeres Forbund, Norske Filmregissører, Norsk filmforbund og Norsk Skuespillerforbund.