Nordmenn bruker mer penger fremover

Publisert:

Omsetningen i varehandelen vil vokse med rundt fire prosent til neste år, viser prognoser Virke la frem på tirsdagens konjunkturseminar.

Veksten i norsk økonomi tar seg opp etter flere svake år. Lave renter, bedre konkurranseevne som følge av svak kronekurs, og den ekspansive finanspolitikken er viktige grunner til bedre tider.
Folk ser også ut til å ha en større tro på egen og landets økonomi i tiden fremover, og har allerede nå mer penger å rutte mellom hendene.

– Dermed forventer vi at nordmenn vil fortsette å øke pengebruken med mellom tre og fire prosent i året. Når prisene ikke stiger like mye som før, blir det dermed større volumer, sier sjefsøkonom Lars Haartveit i Hovedorganisasjonen Virke.

Spareraten vil flate ut

– Etter flere år med sparing, møtte forbrukerne – heldigvis for norsk økonomi - fallet i kjøpekraft i 2016 med å redusere spareraten. Uten dette hadde vi fått mindre privat forbruk og mange flere hadde mistet jobben, forsetter Haartveit.

Han tror spareraten vil falle ytterligere i løpet av året, for så å flate ut.

Store bransjevise forskjeller

Sportsbransjen har blitt hardt rammet av både kald sommer og varm vinter, som påvirker nordmenns kjøpevaner. Det samme gjelder klesbransjen, hvor mye klær måtte ut på salg i sommer. Haartveit tror bransjene vil få en bedre vekst fremover, såfremt sesongene fremover blir mer normale.

De beste utsiktene har byggevarebransjen, lavpriskjeder med bredt vareutvalg og elektrobransjen. Haartveit spår at 2017 vil bli elektrobransjens beste år siden finanskrisen.

Men den store vinneren i kampen om nordmenns lommebok, er ikke overraskende netthandelen, og særlig da utenlandske nettbutikker. Den lange trenden med at våre kjøp i utlandet og tjenesteforbruket fortsatt vokser sterkere enn varekjøpene, holder stand.