Nye skjenketider i Oslo?

Publisert:

Næringsbyråd Geir Lippestad forslår nye skjenkeregler i Oslo. På møte hos Virke den 18. april kl 13.30 legger han frem forslaget og vil diskutere det med serveringsbransjen.

 

Utvidet skjenkeområde?

Forslaget innebærer en utvidelse av skjenkeområdet der sentrumsområdet utvides. I en tid der Oslo vokser og flere turister kommer hit er serveringsstedene viktige som sosiale møteplasser for å sikre et levende byliv. Virke Reise Norge mener at det er naturlig og viktig at byrådet tar nye vurderinger rundt hva som skal ansees for å være sentrum.

Mer forutsigbarhet
I dagens "skjenkeblekksprut" har en rekke steder til nå hatt dispensasjon til å skjenke til 03.00. I forslaget fra byrådet vil man omgjøre disse til faste steder. Dette vil føre til mer forutsigbarhet og stabile rammer for det enkelte serveringssted som til nå har vært del av dispensasjonen.

Utvidet skjenking i bydelene.
Forslaget innebærer også at bydelene skal få mandat til å vurdere hvilke steder i bydelen som de ønsker å kunne gi utvidede skjenketider. Forslaget er positivt, da bydelen selv får mulighet til å utvikle områder i sin bydel.

Møtet er gratis og åpent for alle med skjenkebevilling i Oslo.

Meld deg på her.