Nye sorteringskriterier for hva som er vinduer med PCB

Publisert:

​ Ruteretur AS foretok i fjor en kartlegging av isolerglassruter som er sendt ut på det norske markedet. Kartleggingen viser at kriteriene for hva som er isolerglass med miljøgiften PCB (PCB-ruter) kan endres. De nye kriteriene er nå gjeldende for alle som skal levere PCB-ruter.  

Ruteretur har de siste måneder vært i dialog med deres innsamler av PCB-ruter og miljømyndighetene om de nye sorteringskriteriene. De nærmere 400 avfallsmottakene som Ruteretur har avtale med, om mottak av PCB-ruter, ble varslet i forrige uke. Nå går informasjonen også ut til de som skal levere PCB-ruter.

Daglig leder i Ruteretur, Sverre Valde, gir i pressemeldingen er forklaring på hva som er nytt: «Ved å se inn mot rammen i et isolerglassvindu, vil du se at det er en metallist mellom glassene. Denne metallisten har som regel navnet på isolerglassprodusent og produksjonsår gravert eller trykket inn i seg. Om det er to perforerte linjer og/eller blekkskrift i denne metallisten, vet vi nå at ruten er produsert på slutten av 80-tallet eller senere. Slike ruter kan derfor ikke inneholde PCB».

PCB finnes primært i isolerglassruter produsert frem til og med 1975. PCB kan også finnes i importerte ruter frem til og med 1979, men det var lite import av isolerglassruter på 70-tallet.

«De nye sorteringskriteriene vil føre til at flere ruter som faktisk ikke er PCB-ruter blir riktig sortert og håndtert. Videre blir det enklere å identifisere hva som er, og ikke er, PCB-ruter. Om metallisten mellom glassene på isolerglass har to perforerte linjer og/eller blekkskrift, kan man nå slå fast at dette ikke er en PCB-rute uten å lete etter produsentnavn og årstall».