Nye steg mot EU-register over flypassasjerer

Publisert:

​ Den siste tids hendelser i Paris og København har flyttet den politiske viljen i EU til å opprette en felles database over navn på flypassasjerer, et såkalt PNR register.

​Forslaget til et slikt register har lenge vært blokkert i EU av hensyn til personvern og sivile rettigheter. En avstemning i parlamentet tidligere i februar forpliktet parlamentet seg til å arbeide med mot å få avsluttet arbeidet med et slikt register innen utgangen av året.

Et nytt utkast til tekst ble diskutert i EU-parlamentet i komiteen for sivile rettigheter den 26. februar.

Les mer om saken på Europaparlamentets hjemmesider her.