Nytt fra 1. januar 2016 – nøkkelsatser for salærer og gebyrer

Publisert:

Ved nyttår kom det endringer i satser for salærer og gebyrer.

Fra 1. januar 2016 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen:
  • Inkassosatsen økes

    til 670 kroner fra 1. januar 2016 (tidl. 650 kr)
  • Rettsgebyret økes til 1025 kroner fra 1. januar 2016 (tidl. 860 kr)

  • Forsinkelsesrenten er satt ned til 8,75 prosent fra 1. januar 2016 (tidl. 9,00 %)

  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) økes til 370 kroner fra 1. januar 2016 (tidl. 330 kr)

Inkassosatsen økes til 670 kroner
Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt at inkassosatsen økes til 670 kroner fra 1. januar 2016. Inkassosatsen ble sist økt til 650 kroner 1. januar 2015.
Inkassosatsen justeres årlig av Justis- og beredskapsdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen.
Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt at rettsgebyret økes til 1025 kroner fra 1. januar 2016. Rettsgebyret ble sist økt til 860 kroner 1. januar 2006.
Rettsgebyret for utleggsforretning ble samtidig nedjustert fra 1,85 til 1,7 x rettsgebyret.
Forsinkelsesrenten settes ned til 8,75 prosent
Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,75 prosent p.a. fra 1. januar 2016. Forsinkelsesrenten ble sist senket til 9,00 prosent 1. juli 2015.
Forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for regelverket for forsinkelsesrenten, men myndigheten til å fastsette rentesatsen for forsinkelsesrenten er lagt til Finansdepartementet
Slik fastsettes forsinkelsesrenten: Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng. Fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling.

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) økes til 370 kroner
Finansdepartementet har fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) i norske kroner til 370 kroner. Forsinkelsesgebyret var på 330 kroner pr. 1. juli 2015
Finansdepartementet fastsetter standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norsk valuta basert på Direktiv 2011/7/EU om kamp mot forsinket betaling mellom næringsdrivende, inntatt i EØS avtalen og gjennomført i norsk rett. Direktivet fra 2011 har sitt utspring i EUs direktiv 2000/35/EU Combatting Late Payment Problems in Commercial Transactions.
Forsinkelsesgebyret fastsettes av Finansdepartementet uavhengig av inkassosatser og rettsgebyr. Gebyret gjelder ikke i krav mot forbruker.