Nytt medlem i Nemnda for godkjente renholdsvirksomheter

Publisert:

Vibeke Lutken har vært medlem av Nemnda for godkjente renholdsvirksomheter siden godkjenningsordningen ble opprettet i 2007. Vibeke har gjort en veldig fin og god innsats for nemnda, og vi takker henne for godt utført arbeid. Vibeke ønsker imidlertid å tre tilbake med virkning fra 1. januar 2011, og vi har vært så heldige å få Astrid Byrkjeland som hennes erstatter.

Astrid Byrkjeland arbeide i dag i Bærum kommune, Merkantil pool med support/opplæring innen databasert verktøy for fakturering og regnskapstjenester.

Byrkjeland er utdannet husøkonom og har 25 års erfaring som leder i renholdsbransjen med erfaring fra hotell, sykehus, renholdsbedrifter, konsulentvirksomhet og bransjerettet foreningsvirksomhet. Byrkjeland var også. med ved opprettelsen av NRTF, Norsk renholdsteknisk forening, og har vært medlem og hatt verv i Norske husøkonomers forbund. De siste 14 år har Byrkjeland vært medlem og leder i Fagnemnd for Renholdsoperatørfaget i regi av Utdanningsdirektoratet for utarbeidelse av eksamensoppgaver for VK1 og privatister som tar fagbrev som renholder.

Byrkjeland har som det fremkommer bred og lang erfaring innen renholdsvirksomhet, og vi er svært glade for å få henne som medlem i Nemnda for godkjente renholdsvirksomheter