Nytt pakkereisedirektiv vedtatt i Europaparlamentet

Publisert:

Den 27. oktober ble det nye pakkereisedirektivet vedtatt av Europaparlamentet.

Direktivet forventes publisert i EUs offisielle Lovtidende mot slutten av 2015 eller begynnelsen av 2016. Medlemslandene har deretter 24 måneder på seg til å gjøre direktivet til nasjonal rett. Dette innebærer at man

kan forvente seg at ny pakkereiselov vil tre i kraft her hjemme i løpet av første halvdel av 2018.

Direktivet tar sikte på å bringe regelverket mer i tråd med den store teknologiske utviklingen som har vært på dette området siden sist direktiv ble vedtatt i EU. Et av de viktigste elementene i det nye direktivet er at reglene på dette området langt på vei vil bli totalharmonisert og like i hele felleskapsområdet. 

Virke Reise Utland har tidligere foretatt en gjennomgang av de nye reglene som vi har sendt til våre medlemmer. Vi vil også følge den videre prosessen der direktivet skal gjøres til en del av norsk rett nøye.

Direktivet kan for øvrig leses i sin helhet på følgende lenker:
På dansk
På engelsk