Nytt styre for Virke Ideell og frivillighet

Publisert:

10 mennesker i en trapp
Det nye styret. Jan Elverum og Stein Iversen var ikke til stede da bildet ble tatt.

I dag hadde det nye styret for Virke ideell og frivillighet sitt første møte. Styret representerer en stor bredde innen ideell og frivillig sektor.

Idar Magne Holme fortsetter som styreleder. Med seg i styret har han fått med flere fra det forrige styret, men også en del nye personer.

Styret består av:

  • Idar Magne Holme (styreleder), adm.dir/forstander Diakonhjemmet
  • Jan Elverum, generalsekretær Blå Kors
  • Brit Munthe, daglig leder Domkirkehjemmet
  • Svein Iversen, daglig leder Betanien Alta
  • Marit Ecklo Brevik, daglig leder Frikirketorget
  • Lars Erik Flatø, adm.dir Modum Bad
  • Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær Frivillighet Norge
  • Kjersti Versto Roheim, rektor Sagavoll Folkehøgskole
  • Helmuth Liessem, generalsekretær CRUX

Virke Ideell har et eget bransjestyre, valgperioden følger den samme som for sentralstyret i Virke (01.07.17-30.06.19). Styrets viktigste oppgave er å være dialogpartner for Virke slik at vi arbeider i tråd med medlemmenes behov og aktuelle interessepolitiske saker. På sakskartet i dag sto flere strategiske saker som Samarbeidsavtalen med regjeringen, statsbudsjettet 2018, merverdiprosjektet, historisk pensjon, anskaffelsesregelverk, arbeidsmiljøloven og sykelønnsloven.