Nyttårshilsen fra FENCA

Publisert:

​FENCA har jobbet målrettet for å styrke sin stemme og posisjon i europeisk næringsliv og politisk virkelighet. Les mer om hvordan FENCA vil jobbe for nasjonale bransjeorganisasjoner på inkassoområdet i 2016.

​Det skjer mye i FENCA om dagen. Den Europeiske hovedorganisasjonen har fått invitasjon til å være med i Europakommisjonens Stakeholder Consultation Group on Debt Advice. Det betyr at FENCA blir en anerkjent dialog- og kompetansepartner i EU-kommisjonen på inkassoområdet.

EUs nye forordning for peronvern
En viktig milepæl for inkassobransjen er det kommende EU-regelverket General Data Protection Regulation (GDPR) som det ble politisk enighet om 15. desember 2015. Forordningen er ventet å bli vedtatt og publisert av EU i mars 2016. Regelverket for personvern skal implementeres i norsk lov og blir gjeldende fra mars 2018.

Hovedpunktene i det nye regelverket fra EU om personvern er at borgerne får styrket personvern med flere og tydeligere rettigheter. Virksomheter får flere plikter. Virke Inkasso vil jobbe tett med FENCA for å se på muligheter for å begrense negative effekter lovendringer kan ha for inkassovirksomhet i Norge. Virke Inkasso vil også etablere et bredt samarbeid med Datatilsynet, myndigheter og interessenter i saken for å jobbe for et best mulig resultat for norsk inkassobransje.