Økning i både legemeldt og egenmeldt fravær

Publisert:

Det legemeldte sykefraværet har økt det siste året fra 5,4 til 5,6 prosent (4.kvartal 2012-2013). Egenmeldt sykefravær øker mer enn det legemeldte. Det egenmeldte sykefraværet, sesong og influensajustert, er på 1,2 prosent. Dette er en økning på 15,9 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2011.

Privat sektor hadde det laveste sykefraværet i 4. kvartal 2012 og det er også her sykefraværet har økt minst siden samme kvartal i fjor. Størst økning har det vært innen utdanning og bygg- og anleggsbransjen. Privat sektor har det laveste sykefraværet. Virkes medlemmer hadde i 4.kvartal 2012 et legemeldt sykefravær på 5,9 %.
- Vi konstaterer at sykefraværet øker og at det er behov for innsats fra alle parter for at dette skal reduseres , sier Inger Lise Blyverket, leder Arbeidslivspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke.
Små virksomheter har lavest sykefravær
Virkes sykefraværsstatistikk viser at det er lavest sykefravær hos de minste virksomhetene. Sykefraværet i virksomheter med under ti ansatte var på 5,4 prosent mens sykefraværet i virksomheter med over 100 ansatte hadde et fravær på 6,2 prosent.
- Disse tallene bygger oppunder vår opplevelse av at nærhet mellom leder og ansatt og lite lederspenn er viktig for å holde et lavt sykefravær, sier Blyverket.
Store variasjoner mellom bransjene
Det er store variasjoner i sykefraværet mellom bransjene. Deler av dette kan forklares ved at det er en stor andel kvinner i de bransjene som har høyest sykefravær.
Oppslutning om IA-avtalen
19,5 prosent av Virkes medlemsvirksomheter har tegnet IA-avtale. Det er størst oppslutning om IA-avtalen i bransjene hos begravelsesbyrå, Byggevarebransjen og i ideelle virksomheter og virksomheter inne kultursektoren. Virksomheter innen bransjene relatert til klær, sko, mote og fritid utgjør flest IA-virksomheter i medlemsmassen. Slik som i landet for øvrig ser vi at virksomheter med IA-avtale generelt har et høyere sykefravær enn de uten IA-avtale. Her er det imidlertid også bransjeforskjeller.
- Vår erfaring er at leder jobber med sykefravær uavhengig av tilknytning til IA-avtalen, dette viser også disse sykefraværstallene”, avslutter Blyverket.