Økning til Nasjonale Tur(ist)stier

Publisert:

Satsningen på Nasjonale Turstier trappes opp i forslag til Statsbudsjett 2018. Midlene økes fra 7,5 millioner til 10,5 millioner.

De siste årene har noen av Norges mest populære turmål opplevd en rekordartet vekst i antallet besøkende. Etter inspirasjon fra reiselivssuksessen Nasjonale turistveger lanserte Hvitserk i 2016 «Nasjonale turstier» som en ide for å løse besøksutfordringene på de mest besøkte og ikoniske turmålene. Virke og flere andre organisasjoner stilte seg raskt bak forslaget og i Statsbudsjett 2017 ble det satt av 7,5 millioner kroner til å få etablert ordningen. I etterkant av tildelingen på statsbudsjettet ble det etablert en ressursgruppe i regi av Miljødirektoratet. Innovasjon Norge, Turistforeningen (DNT), Virke, Norsk friluftsliv, Statens Vegvesen (Nasjonale turistveger), NHO Reiseliv og Friluftsrådenes landsforening er blant deltagerne.

Den første søknadsrunden avslørte behovet, og det ble søkt om støtte til 32 prosjekter og om nesten 30 millioner kroner til «prekære tiltak». Kun Trolltunga, Kjerag, Preikestolen og Gaustatoppen fikk støtte.

I mars 2017 ga Sparebankstiftelsen DNB Stiftelsen Varde 10 millioner kroner for å jobbe med Nasjonale turstier. Stiftelsen Varde drives i regi av Hvitserk og midlene ble øremerket konseptutvikling og utvikling av to turstier på Østlandet.

Nå øker også Regjeringen satsningen med en økning på 3 millioner kroner i Statsbudsjett 2018 og foreslår samtidig å endre navn på satsningen til Nasjonale Turiststier.