Om klær sko og mote

Publisert:

Hvordan løser du personalkonflikter? Hvem hjelper deg når du trenger rimelig og effektiv advokathjelp? Hvem hjelper bransjen med forbedring av bransjens omdømme? Og hvem kjemper for fjerning av toll på klær og tekstiler og andre viktige bransjesaker? Virke Klær, Sko og Mote er bransjens talerør og den beste støtten din virksomhet kan ha for å påvirke rammebetingelsene .

Virkes visjon er et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. Vi vil at det skal være lettere å satse, lettere å ansette, og lettere å skape verdier og nye arbeidsplasser.

Virke Klær, Sko og Mote er Virkes største avdeling. Klær og sko er største den medlemsgrupperingen. Andre bransjer som hører inn under Virke Klær, Sko og Mote er tekstilvarer, sport, leker, bøker, kosmetikk, gull og ur. Til daglig bruker virksomhetene oss mest når det gjelder arbeidsgiverspørsmål. Samtidig nyter enkeltvirksomhetene og bransjen i sin helhet godt av vårt arbeid inn mot myndighetene.

Virke Klær, Sko og Mote ledes av Bror Stende og et eget bransjestyre for sko og tekstil med ledelsen i ulike kjeder og enkeltstående virksomheter.

Hvordan bruke Virke?
Din hverdag skal i hovedsak bestå av å drive virksomheten på en effektiv og lønnsom måte. Vår oppgave er å hjelpe deg med alt fra praktiske problemer til de store, bransjespesifikke utfordringene. Inkludert i medlemskapet får du rask hjelp i personalsaker, lønns- og tariffspørsmål, juridiske utfordringer og andre store og små spørsmål. Våre advokater hjelper deg med større saker til meget rimelige betingelser. Mange av våre virksomheter erfarer at bruken av våre advokater alene sparer inn medlemsavgiften.

Bransjekunnskap
Som medlem vil du oppleve at Virke Klær, Sko og Mote er opptatt av det du er opptatt av. Vi kjenner din hverdag og dine utfordringer og kan bidra aktivt til å gi deg mer tid til ledelse og få din virksomhet til å virke bedre. Du vil kunne ta del i et aktivt bransjefelleskap, og oppleve en hovedorganisasjon som jobber hardt for å bedre næringens interesser og kår. Derfor lytter både myndigheter og media til oss.

Kanskje opplever du, som mange andre, at det er litt ensomt å være arbeidsgiver. Virke Klær, Sko og Mote er en viktig nettverksbygger som inviterer til nyttige kurs og kompetanseutveksling i og på tvers av din bransje. Vi sender deg også nyttig bransjeinformasjon, markedsfakta og statistikk.

Bransjesaker frem i lyset
Virke har hatt en sterk vekst de senere år, og med alle de sentrale bransjeaktørene som Virkemedlemmer står vi sterkere overfor myndighetene. Virke Klær, Sko og Mote jobber svært aktivt med å fjerne toll på klær og tekstiler, en viktig sak for bransjen. Vi jobber aktivt med omdømmebygging og rådgir virksomhetene innen samfunnsansvar og etisk handel. Med vårt nye verktøy på www.virke.no kan våre virksomheter sikre reduksjon av kjemikaliebruken i klær og tekstiler. Vi har også fokus på lærlingordningen og prøver å skape større interesse for kvalifisert arbeidskraft i bransjen. Fordi vi konsentrerer oss om disse sakene får lederne av våre virksomheter mer tid til ledelse. Derfor er de fornøyde med jobben vi gjør for dem, og derfor er vi en hovedorganisasjon i vekst.