Treparts bransjeprogram renhold jobber med å endre uheldig forskriftsbestemmelse

Publisert:

Vaktmester vasker gulv

Stein Johnsen er Virkes representant i Treparts bransjeprogram renhold. En av flere utfordringer i renholdsbransjen som virket er opptatt av er at offentlig godkjenningsordning også må gjelde for kjøper i forbrukermarkedet.

Høy andel svart arbeid i bransjen

Undersøkelser viser at alt fra 12 % (270.000 husstander) til 30 % av norske husstander kjøper renhold tjenester. NHO servise og Virke anslår at cirka 97 til 98 % av dette markedet er svart. Med andre ord; her får man bokstavelig talt skatteunndragelser og grobunn for kriminalitet inn i de tusen hjem. Dette gir igjen lett grobunn for useriøse og kriminelle virksomheter som lett sprer seg til proffmarkedet.

Liten eller ingen myndighetskontroll

Myndighetene har så langt lukket øynene for dette store samfunnsproblemet. I forskrift om offentlig godkjenningsordning for renholdsbedrifter i paragraf 17 nr. 2 ble det sagt at forbruker ikke trenger å kjøpe lovlig renholdstjenester! Kontroll for å avdekke store skatteunndragelser og annen kriminalitet er også fraværende i dette markedet.

Treparts bransjeprograms arbeid for å endre uheldig forskriftsbestemmelse

Treparts bransjearbeid gav Stein Johnsen oppdraget å følge opp Arbeidsdepartementet vedrørende dette problemet. Med bakgrunn i dette, utferdiget undertegnede brev til statssekretæren, underskrevet også av leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen etter nærmere dialog.

Møte mellom statssekretæren og hans medarbeidere, Erna Hagensen og Stein Johnsen fant sted 12. oktober 2017. Det var et godt og effektivt møtet der budskapet både nådde frem og ble forstått. Det er derfor gode muligheter for at den uheldige bestemmelsene i forskriftens paragraf 17 nr. 2 blir fjernet. Det forventes endelig beslutning fra departementet før jul.