Om Virke Reise utland

Publisert:

Virke Reise Utland representerer ca. 270 reiselivsvirksomheter (reisearrangører og reisebyrå) i Norge og fungerer som et talerør for bransjen i media. I tillegg arbeider vi for å påvirke medlemmenes rammebetingelser i markedet, samtidig som vi yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, hovedsakelig av juridisk karakter.

Talsmann for bransjen
Vi er bransjens talerør ut til samfunn og media i alle saker som går på bransjeforhold, reisemønstre, trender og industrielle utviklingstrekk. Informasjonsbehovet svinger i takt med eksterne hendelser, men reisebransjen er stadig mer etterspurt i media, også på generelt grunnlag. Vi har videre et spesielt samarbeid med Utenriksdepartementet (UD) i saker hvor nordmenn i utlandet er berørt, og dette arbeidet er en del av vår kriseberedskap.


Bistand til medlemmer
Vi bistår de enkelte medlemmene i bransjespesifikke saker, mest av juridisk karakter. I tillegg arrangerer vi med jevne mellomrom kurs spesielt knyttet til reisebransjejuss og kunderettigheter/kundebehandling. Virke Reise Utland er antagelig landets beste kompetansepool når det gjelder kombinasjonen av bransjejuss og kjennskap til kommersielle/operative forhold i medlemmenes hverdag.
Påvirkning av rammebetingelser
Vi arbeider kontinuerlig for å bedre medlemmenes rammebetingelser, enten i forhold til lovverk eller til rammesettende organer. Rammebetingelsene for våre medlemmer settes primært av EUs lovverk, og Virke Reise Utland har sentrale posisjoner i vår EU-baserte bransjeorganisasjon ECTAA. Vi kan dermed både påvirke og få informasjon om bestemmelser som direkte angår våre medlemmer.
Det samme gjelder IATAs regelverk, der vi representerer medlemmene i prosesser i IATA av betydning for medlemmene.
Nasjonalt har vi jevnlig og god dialog med Forbrukerrådet og Forbrukerombudet i saker som angår våre medlemmer.