Omsetningsvekst i byggevarehandelen i desember

Publisert:

Omsetningen for byggevarehandelen i desember viste en oppgang på 3,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det er proffmarkedet som trekker opp med en vekst på 6,3 prosent. Privatomsetningen økte marginalt med en oppgang på 0,3 prosent sammenlignet med desember i fjor.

- Omsetningen i desember bærer preg av at det fortsatt er god aktivitet i proffsegmentet. Sesongmessige variasjoner fra år til år knyttet til vær og klima medvirker også til å påvirke omsetningen av byggevarer til denne kundekategorien i desember. Omsetningen i privatmarkedet var noenlunde stabil sammenlignet med året før. Ser man året under ett, er det tydelig at 2013 ble et godt år i et langsiktig tidsperspektiv. Isolert sett utviklet imidlertid 2013 seg noe svakere enn hva byggevarebransjen antok ved årets begynnelse, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel.

For hele 2013 viser omsetningsrapporteringen en samlet oppgang på beskjedne 0,3 prosent. Proff bidrar med en vekst på 0,4 prosent, mens privatomsetningen steg med 0,2 prosent fra 2012 til 2013.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. De baserer seg på omsetningstallene for ni av de største byggevarekjedene i Norge, og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.