Omsetningsvekst på 4,5 prosent for byggevarehandelen

Publisert:

​ Omsetningstallene for Virkes månedsstatistikk viser et sterkt 1. tertial. Sammenlignet med samme periode i fjor har markedet vokst 4,5 prosent. Særlig proffmarkedet viser styrke med en veksttakt på til sammen 5,7 prosent for årets første fire måneder.

I tillegg viser tallene at privatmarkedet har en flatere utvikling med ordinære 2,6 prosents vekst - så vidt positivt hvis man korrigerer for den generelle prisstigningen for øvrig.

- Det er gledelig at byggevarehandelen viser såpass gode tall også i år, etter det knallsterke 1. tertial vi observerte ett år tilbake i tid.  Mange av aktørene jobber aktivt inn mot proff-markedet, og resultatene så langt i år tyder på at dette arbeidet bærer frukter, sier Bengt Herning i Virke Byggevarehandel.

Han understreker at det i hovedsak er omsetningsvekst i nettopp proff-markedet som løfter tertialet for bransjen.

I tillegg trekker Herning frem store regionale forskjeller i statistikken. For eksempel er den lave aktiviteten i petroleumssektoren nå er i ferd med å forplante seg inn i byggevaremarkedet i Rogaland.

- Betraktelig lavere omløpshastighet og fallende veksttakt i boligmarkedet gjør at vi ikke er overrasket over at markedet for byggevarer i Rogaland viser en faktisk tilbakegang både i proff- og privatmarkedet. I enkelte andre fylker ser vi derimot det motsatte; - veksttakt som langt overstiger 10 prosent. Alt i alt ser det ut til at byggevarehandelen klarer seg meget bra, og følger opp den positive trenden vi så mot slutten av fjoråret, sier Herning. 

Her kan du lese Markedsinformasjon 1. tertial 2015 fra Virke Byggevarehandel.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ti av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen. Ved å sammenligne tertial mot tertial utjevnes effekten av bevegelige helligdager med påfølgende konsekvenser for antall omsetningsdager for byggevarehandelen.

Kilde: SSB (2015). Konsumprisindeksen. URL: http://ssb.no/kpi