Ønsker du besøk av en av våre rådgivere?

Publisert:

​ Rådgiver for Virke Kultur, Øivind Skjerve, har reservert 40 arbeidsdager våren 2016 til å besøke medlemmer i hele landet. En av målsetningene med medlemsbesøkene er å bidra til at Virkes prioriteringer er i samsvar med våre medlemmers behov og ønsker.

​Derfor er vi stadig ute på besøk hos medlemmer for å lære virksomheten

e

deres å kjenne, og for å få informasjon om hvilke utfordringer dere har i hverdagen.  

Et slikt møte kan dere benytte til å få verdifull informasjon om hvordan deres virksomhet kan få mest mulig nytte av medlemskapet i Virke, både når det gjelder ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret, og når det gjelder de økonomiske og lovregulerte rammebetingelsene for virksomheten.

Et slikt møte er også en fin anledning til å diskutere konkrete saker dere er opptatt av, i tillegg til å være en arena for  konkret hjelp, for eksempel til et internt styreseminar. Møtet kan også brukes til mer generell informasjonsdeling og innspill til hvilke tilbud, kurs og konferanser Virke bør arrangere.

Interessert? Ta kontakt slik at vi snarest kan avtale tidspunkt som passer.

Kontakt: Øivind Skjerve, rådgiver Virke Kultur: