Oppfølging av tarifforhandlingene

Publisert:

Farmasøyt og eldre dame på apotek

Mellomoppgjøret 2017 i Virke er ferdig – også for apotekavtalene.

Oppgjøret for Farmasiforbundet/Parat var del av det sentrale forbundsvise oppgjøret, mens det for Farmasøytene ble forhandlet separat. For sistnevnte gruppe ble det avtalt at alt skal forhandles lokalt – se Tariffnytt nr 14-2017)

Virke og forbundene er godt i gang

Virke er sammen med forbundene på apotekområdet (Farmasiforbundet/Parat og Farmasøytene) godt i gang med ulike prosesser knyttet til overenskomstene. I hovedtariffoppgjøret 2016 ble det for begge forbundene nedsatt partssammensatte utvalg som skulle se på utvikling av tariffavtalene (forenkling og modernisering). Begge utvalgene jobber både helhetlig med avtalene (struktur, omfang og hvor lettlest avtalen er) og med vurdering av enkeltbestemmelser – herunder også lønnssystemene. Utvalgsarbeidene skal avsluttes før hovedtariffoppgjøret våren 2018.

Arbeid fremover

Videre jobbes det med påvirkning eller avtale om å fjerne lovfestet pensjonsordning for ansatte i apotek (POA). Virke arbeider aktivt for at pensjonsordning for apotekansatte ikkelenger skal være pålagt ved lov, og for at det skal være mulig å velge en mer hensiktsmessig og forutsigbar pensjonsordning for sine ansatte enn dagens ytelsesordning. Dette kan for eksempel være en innskuddsordning. Virke samarbeider med parter både på arbeidsgiversiden og blant fagforeningene for å finne en løsning på dette. Virke følger også de mer generelle politiske og partssammensatte prosessene knyttet til pensjon i offentlig(det kan bli forhandlinger i 2018) og privat sektor (individuell pensjonskonto)