Opplever mer fattigdom i Norge

Publisert:

Kirkens Bymisjon ser et økende behov for å hjelpe mennesker som opplever ulike former for fattigdom her i landet. Nå bidrar bedrifter på nye måter for å samle inn penger til de som trenger det mest.

​– 74 000 barn i Norge lever i fattige familier. Økonomisk fattigdom leder også til sosial fattigdom, og det får store konsekvenser for barna. Behovet for å benytte våre aktiviteter og tilbud er stort, sier Ragnhild Hærem Østmo, næringslivsansvarlig i Kirkens Bymisjon.

Spesielt alvorlig synes hun det er at mange barn vokser opp i rike Norge uten å få oppleve gleder som er selvsagte for nordmenn flest.

– I mange av familiene vi møter må barna avstå fra vanlige fritidsaktiviteter. Noen mangler vinterklær, og må derfor holdes hjemme fra barnehagen når det er kaldt. Gaver og god mat i julen er i en del tilfeller helt utenfor rekkevidde.

Kirkens Bymisjon er tilstede i 22 norske byer, og driver et bredt og mangfoldig arbeid rettet mot mennesker som har det vanskelig. Både private givere og bedrifter bidrar til driften. Antall støttespillere i næringslivet er økende.

Gir av eget salg
– En samarbeidsform som er på fremmarsj er avtaler om støtte gitt som en øremerket andel av bedriftens eget salg. Dette synliggjøres gjerne for kundene, og kan gi gode ringvirkninger på den måten. Samtidig kan det skape intern motivasjon og stolthet, sier Ragnhild Hærem Østmo.

Blant virksomhetene som har inngått en slik avtale med Kirkens Bymisjon er Barnas Hus, som selger klær og utstyr til barn og baby gjennom butikker i hele landet. Kjedens eget klesmerke Reflex har nå en egen ullkolleksjon kalt Varme Barn, hvor 10 kroner av hvert solgte plagg går til Bymisjonens arbeid.

– Varme barn er både et konket behov og et symbolsk uttrykk for hvordan alle barn bør få ha det. Hos oss har dette skapt sterkt engasjement, og reaksjonene fra kundene er udelt positive, sier Sølvi Foss, kommunikasjonsdirektør i Barnas Hus.

Plaggene er utstyrt med et merke som informerer kundene om samarbeidet og salgsbidraget. I tillegg møter de plakater og merking i butikkene, og får med seg en brosjyre om Kirkens Bymisjon i handleposen.

Varme Barn-kolleksjonen fås kjøp i 20 Barnas Hus-forretninger over hele landet og gjennom selskapets nettbutikk. I tillegg selges kolleksjonen i 50 Bare Barn-butikker, som samarbeider med Barnas Hus.

Venter julerush
– Denne typen samarbeid er noe langt mer enn pengestøtte. Det er et løft vi ønsker å gjøre sammen. Alle medarbeidere har fått opplæring i kampanjen og bakgrunnen, slik at kunder som spør skal få god informasjon om hva det handler om, sier Sølvi Foss.

Kirkens Bymisjon har rundt 1850 ansatte og 3000 frivillige medarbeidere. Julemåneden desember er en svært travel tid for organisasjonen, som forbereder seg på at tilbudene deres vil bli etterspurt av enda flere enn tidligere år.

– Det kan være en rekke grunner til at mennesker trenger ekstra hjelp og omsorg. Dårlig økonomi gjør seg sterkt gjeldende hos mange av dem, og dette blir ekstra belastende I en periode da folk flest bruker mer penger enn vanlig, sier Ragnhild Hærem Østmo.

Fattigdom defineres på ulike måter. Basert på forsiktige beregninger er rundt fire prosent av Norges befolkning fattige. Det siste tiåret har det blitt flere fattige blant yngre voksne, og færre blant de eldre over 67 år.

Fattigdommen i den norske befolkningen i dag er større enn den var på 1990-tallet, men tall fra de siste årene viser at nivået har stabilisert seg.