Organisatoriske grep for økt medlemstilfredshet

Publisert:

Virke har den siste tiden gjennomført organisatoriske grep med mål om å bli en enda bedre støttespiller for alle våre medlemmer innen tjenestenæringene. Bransjene innen service, reiseliv og kultur vil nå ligge under sektoren Forretningsmessige tjenester, og være representert i Virke toppledergruppe.

Helga Bull-Rostrup

Virke skal være den beste interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for våre medlemmer. For å bli enda bedre, har vi nå strukturert organisasjonen inn i fire sektorområder; Virke Forretningsmessige tjenester, Virke Ideell og frivillighet, Virke Kunnskap og teknologi, og Virke Handel. Direktør for Virke Forretningsmessig tjenester, Helga Bull-Rostrup, representerer disse bransjenes interesser i Virkes toppledergruppe.

Virke Forretningsmessige tjenester samler bransjene Virke Kultur, Virke Produsentforeningen, Virke Reise Norge, Virke Service, Virke Gravferd, Virke Trening, Virke Reise utland. Dette er bransjer som alle leverer tjenester hvor mennesker er viktigste innsatsfaktor. Bransjefelleskapene er de samme som tidligere, men grepet skal sikre et sterkere samarbeid og mer effektiv drift. Vi skal fortsette med dedikerte fagpersoner og bransjedirektører som følger bransjene tett.

–Forretningsmessige tjenester er en viktig sektor for Virke og representerer bransjer med god vekst og som vil spille en viktig rolle for fremtidig verdiskapning. Jeg er svært glad for at vi med dette grepet sikrer at disse bransjenes interesser blir ivaretatt på best mulig måte i videreutviklingen av Virke, sier Helga Bull-Rostrup, direktør for Virke Forretningsmessige tjenester.

–Mye av Virkes suksess ligger i at vi er en ubyråkratisk og lydhør organisasjon som hele tiden utvikler organisasjonen i takt med medlemmenes behov, og de grepene vi gjør nå reflekterer dette. Vi gjør dette for å sikre at vi fortsetter med å være en medlemsorganisasjon som er tett på medlemmene og deres behov, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

For spørsmål, ta gjerne kontakt med Helga Bull-Rostrup.