Ostetoll er ikke bare ostetoll

Publisert:

– Ostetollen er, sammen med en rekke andre saker, i ferd med å ødelegge Norges forhold til EU. Virke er bekymret over hvilke konsekvenser dette kan få, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen.

​– De som kjemper for å beholde ostetollen har ikke som oppgave å ivareta helheten i norsk næringsliv, og Virke har forståelse for at deler av matindustrien ikke ønsker en reversering av ostetollen. Men vår bekymring er at saken på sikt vil få negative følger for langt større deler av norsk næringsliv fremover, sier Madsen

Danmark, Sverige og andre EU-land har reagert sterkt på ostetollendringen i fjor, som kom kort tid etter at landene ble enige om økt handel med ost i forhandlingene om EØS-artikkel 19 (avtale med EU desember 2011 – Norge endrer tollen i forbindelse med statsbudsjettet høsten 2012).

Ostetollsaken er det alvorligste tilbakeslaget i forholdet mellom Norge og EU. EU (særlig Danmark og Sverige) har ved flere anledninger tatt opp norsk tollpolitikk, men uten å gå så langt som nå. Denne saken fikk store dimensjoner fordi EU-landene forsøker å forhindre tiltak som kan stenge grensene mot Europa og dermed gjøre den økonomiske krisen verre.

– Ingen europeiske land er så avhengig av internasjonal handel som Norge, og om lag 75 prosent av all norsk eksport går til EU. Mottiltak fra EU vil svi, og vi frykter særlig konsekvenser for fiskeriområdet, sier Madsen.

EU vil ta opp ostetollen med Norge på møte i EØS-rådet 19. november. EU har uttalt at de er dypt bekymret over det norske ostetollvedtaket, fordi det bryter med intensjonen i artikkel 19 i EØS-avtalen. Denne saken har det siste året vært "elefanten i rommet" mellom Norge og EU, og den må løses for å komme videre i EØS-samarbeidet.