Overraskende at 350-kronersgrensen frikjennes

Publisert:

​Virke er både overrasket og uenig i ESAs vedtak om at ordningen hvor sendinger fra utlandet med en verdi på under 350 kroner er toll- og avgiftsfrie, ikke innebærer statsstøtte.

​- ESA konkluderer selv i vedtaket med at 350-kronersgrensen er konkurransevridende for norsk næringsliv. I tillegg konkluderer de med at det såkalte selektivitetskriteriet er oppfylt, dvs. ordningen fungerer på en måte som gir utenlandske bedrifter statsstøtte som norske bedrifter ikke får, sier direktør i Virke, Harald Jachwitz Andersen.

I november 2015 klaget Virke den nye ordningen inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, for brudd på statsstøttereglene Norge er bundet av gjennom EØS. Onsdag konkluderte ESA med at ordningen er lovlig, og hevdet at grensen er en naturlig del av et velfungerende sett med tollregler, og er med på å sikre effektiv tollbehandling av importvarer til Norge.

Vurderer videre skritt

- Vi er ikke enig med ESA når de sier at 350-kronersgrensen er en logisk avgrensning mot beløp som ikke skal avkreves MVA ved privatimport for å begrense de administrative kostnadene med MVA-innkreving, sier Andersen.

- Verken ESA eller regjeringen gjør noen forsøk på å dokumentere de administrative kostnadene opp mot de potensielle inntektene fra innkreving av MVA, og dette argumentet mangler begrunnelse.

Virke skal nå gå grundig gjennom ESAs beslutning, se nøye på både premissene og fakta før vi bestemmer oss for hva vi gjør videre med saken.

Les vedtaket her >>