Pakkereisedirektivet – felles brev til EU-kommissæren

Publisert:

Diskusjonene om pakkereisedirektivet pågår for fullt i Brussel for tiden. Virke Reise Utland følger prosessen tett gjennom samarbeidet med ECTAA og har nylig sent et brev til EU-kommisæren sammen med andre bransjeforeninger i Europa til EU-kommisæren som adresserer noen av hovedpunktene i diskusjonen i de såkalte trialog-forhandlingene mellom Rådet, Europaparlamentet, og EU-kommisjonen.

​Les brevet i sin helhet her.