Påsken ga kraftig utslag for byggevarehandelen

Publisert:

​Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent. Privatmarkedet hadde derimot svak omsetning.  Den tidlige påsken i år gjorde at store deler av sesongvaresalget ble flyttet til senere på våren.

​Det er svært stor variasjon mellom de ulike fylkene. Kraftigst vekst finner vi i Oppland, men også store deler av indre Østland for øvrig gjør det gjennomgående bra. Ikke overraskende viser store deler av Vestlandet negativ utvikling også denne perioden.

- Tallene fremstår sterke, med tanke på at det også var et solid tertial samme tid i fjor, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevare.

- Likevel antar vi at en betraktelig del av veksten skyldes prisøkning grunnet fortsatt svak valuta. Vi vet at det tar lang tid før endringer i valutakurs gir utslag i prisøkninger, sier Herning.

Det er fortsatt bra fart i hyttemarkedet, noe som i enkelte regioner er med å trekke opp tallene betydelig.

- Det er svært hyggelig for de aktørene som har hovedtyngden i disse områdene, sier Herning.

Fall i privatmarkedet
Privatmarkedet har en negativ utvikling målt mot samme periode i fjor, med -1,2 prosent nedgang. Tallene i privatmarkedet preges av den svært tidlige påsken i år. Den negative utviklingen ser vi igjen i stort sett alle deler av landet. Til tross for høy kampanjeaktivitet på uteromskategorien, har ikke dette materialisert seg i gode omsetningstall enn så lenge.

- Det at påsken falt så tidlig som den gjorde i år, har gjort at vi antar forbrukeren har forskjøvet de store utendørsprosjektene til senere på våren. Vi er ikke bekymret for utviklingen i privatmarkedet som så, da vi forventer at mye av dette blir tatt igjen allerede i mai. Privatmarkedet kommer sterkt de neste månedene, det er vi sikre på, avslutter Herning.

Les hele rapporten her >>