Payback – svar fra Finanstilsynet

Publisert:

Etter at Finanstilsynet mottok Virke inkassos brev til Finanstilsynet om en klargjøring av hvorvidt tilsynet fører kontroll med bestemmelsene knyttet til pay-back eller ikke, har Finanstilsynet gitt tilbakemelding i et brev datert 11.10.2018.

De vil gjennomføre et tematilsyn for å undersøke foretakenes etterlevelse av retningslinjene for pay back. Samtlige inkassoforetak er bedt om å inngi en oversikt over de 20 største aktive oppdragsgivere det er avtalt pay back med innen to uker.

Bakgrunnen for henvendelsen var et behov for å sørge for konkurranse på like vilkår i bransjen for innfordringsoppdrag.

En tilbakevendende utfordring for mange av Virke inkassos medlemmer er regelverket som sier noe om inkassators adgang til å inngå tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag (pay-back)

Finanstilsynets henvendelse ligger her