Personlig Trener med oppdragsavtale

Publisert:

VIKTIG Å VITE OM FORSIKRING Om lag 40 prosent av våre medlemsbedrifter har oppdragsavtaler med sine personlig trenere.

​For alle treningssentre som har inngått oppdragsavtale meden PT, er det viktig å avklare ansvarsforholdet mellom partene.Et sentralt spørsmål er hvem som skal tegne ansvarsforsikring.Treningssenteret, Personlig Trener (PT) eller begge parter?

En del treningssentre har i dag inkludert innleide PT'eri sin ansvarsforsikring. Dette er gjort for å være helt sikre på at alle som jobber på senteret er omfattet av forsikringen, uavhengig av fast ansettelse eller ikke.En slik praksis kan slå uheldig ut for treningssenteret. Den generelle anbefalingen er at senteret stiller krav om at PT må tegne sin egen ansvarsforsikring og dokumentere dette med en attest som viser at forsikringen er i kraft.

Noen argumenter for at PT og treningssenteret bør ha hver sin ansvarsforsikring:

 • Senteret har eksempelvis ansvaret for å holde lokalene ryddige og sørge for at utstyret er i trygg og sikret forfatning.
 • Eventuelle skader på kunder som følge av dårlig orden og usikret utstyr påhviler ansvaret senteret.
 • PT tar ansvaret for riktig veiledning og trening av egne kunder.
 • Uaktsom veiledning fra PT kan medføre fysiske skader hos kundene, og ansvaret påhviler PT.
 • Dersom PT påfører skader på treningsutstyret eller lokalet, vil sentret kunne få erstatning gjennom PT sin ansvarsforsikring. 
 • En PT kan ha flere oppdragsgivere, og dermed jobbe med kunder både innenfor og utenfor senteret. Det vil ikke være rimelig at treningssenteret påtar seg ansvaret for andre oppdragsgivere eller for kunder som ikke er medlem på eget senter.

Ansvarsforsikring bør derfor tegnes av begge parter – en særskilt for treningssenteret og èn som PT tegner selv.

For å sikre at treningssenteret fremstår som en seriøs oppdragsgiver, bør PT også informeres om andre viktig spørsmål om risiko knyttet til egen virksomhet:

 • Gravid? Syk?
  Hvilke rettigheter har PT som selvstendige næringsdrivende dersom de blir syke eller gravide? Ta kontakt med NAV.
 • Skadet?
  Blir PT skadet, kan inntekstgrunnlaget falle. En privat Helseforsikring vil bidra til rask behandling og til at PT kommer raskt tilbake i full jobb. 
 • Ulykke?
  Vil utbetalinger fra NAV være tilstrekkelig hvis PT blir utsatt for en ulykke?Husk muligheten for PT til å tegne egne forsikringer for ulykke, uførhet eller sykeavbrudd.
 • Pensjon? 

Mere informasjon om problemstillingen? Ta gjerne kontakt med Virke Forsikring .