Personopplysningsforskriften endres fra 1. januar 2017

Publisert:

Mange treningssentre bruker kameraovervåking ved treningssenteret. Med dette følger en del plikter og regler som du som er ansvarlig for dette må sette deg inn i. Dersom du ikke kjenner lovverket godt nok, kan du komme i straffe- og erstatningsansvar.

Overvåkningskamera

Tidligere krevde Datatilsynet meldeplikt før man kunne ta i bruk kameraovervåking. Dette er endret fra og med 1. januar 2017. Les mer om endringene på nettsidene til Datatilsynet >>

Kameraovervåking (f.eks. ved innpassering) kan kun aksepteres dersom det foreligger et klart behov for dette. Behovet kan være begrunnet i sikkerhetshensyn og adgangskontroll for å hindre misbruk. I medlemskontraktene må det opplyses om disse forhold.

Merk: Dersom du får hjelp til overvåkingen, f.eks. gjennom et vaktselskap, så kreves det en databehandleravtale som regulerer forholdet. Men det er viktig å merke seg at du det er du som daglig leder ved senteret som fremdeles har ansvaret selv om en annen part utfører oppgavene for deg.