De nye personvernreglene

Neste år trer de nye personvernreglene i kraft. Dette medfører nye plikter og større ansvar for alle virksomheter som behandler personopplysninger. Virke inviterer til frokostmøte for å gjennomgå hva som blir nytt, og hva virksomhetene skal tenke på i forberedelsene til de nye reglene trer i kraft.

Les mer om personvern her.