Polarisert mellom Rogaland og landet ellers

Publisert:

​- Bransjen har lenge hatt gode vilkår i Rogaland, men det vi nå ser er ikke godt nytt. Det er et veldig klart signal om at alvoret som preger petroleumsrettet næring nå også har begynt å gi ringvirkninger inn i andre næringen, sier Bengt Herning, bransjedirektør for Virke byggevare.

​Godt er det derfor å se at landet ellers viser til dels meget gode tall, der særlig pressområdene i og rundt de større byene er med å trekke opp veksten. I Akershus for eksempel finner man solid tosifret vekst.

-Igjen er det i proff-markedet man finner veksten. Tendensen er at flere og flere kjøper tjenester, og at også mindre oppdrag nå gjøres av håndverkere med "proff-status", sier Herning.

Herning summerer opp året med å si at aktørene* som leverer tall til Virke byggevarehandel nok en gang kan se tilbake på et godt år, men at han samtidig antar at store deler av veksten kommer som følge av prisjusteringer grunnet den klare valutasvekkelsen gjennom det siste året. 

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 fra Virke Byggevarehandel kan leses her >>

* Virke Markedsinformasjon bygger på omsetningsstatistikk fra følgende byggevareaktører: Byggmakker Handel, Optimera, Løvenskiold Handel, Nordek, Coop, Neumann Bygg, Mestergruppen, Gausdal Landhandleri, Ski Bygg og Carlsen Fritzøe