Politikerne mangler plan for handelen

Publisert:

En av fire folkevalgte innrømmer at politiske vedtak overfor varehandelen er fattet på kortsiktig tekning, avslører en undersøkelse gjennomført av IPSOS Public affairs. Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke, er bekymret.

- Forskere varsler at titusener av arbeidsplasser for ufaglærte kan forsvinne. Om vi ikke forbereder oss på det, vil det få store negative konsekvenser for samfunnet, slår Madsen fast. 

- Vi har sett en rekke eksempler på kortsiktig tekning overfor varehandelen de siste årene. Poseavgiften og søndagsåpent er gode eksempler, der intensjonen kanskje var god, mens konsekvensene for både varehandelen og samfunnet slett ikke var gjennomtenkt, fortsetter Madsen.

Nye teknologiske løsninger gjør at kompetansebehovet i arbeidslivet kan endre seg dramatisk i fremtiden. Særlig arbeidsplasser i handelen kan forsvinne som følge av utviklingen. 

- Nettopp derfor er det urovekkende at så mange politikere selv ser at rammevilkårene for Norges største private sysselsetter ikke er bygget på langsiktighet. 

-  I dag sørger handelen for at tusenvis av mennesker får jobb og utdannelse, selv med flyktningbakgrunn eller hull i CVen. Handelen sikrer distriktsbosetting, og tar miljøgrep. Om ikke handelen gis gode og langsiktige rammevilkår, kan verdier langt utenfor næringen gå tapt, fortsetter en bekymret Madsen. – Konsekvensene som følge av nedgangen i oljenæringen er merkbar over hele landet. Samtidig er det langt flere som jobber i handelen. Om ikke omstillingen håndteres klokt, er det liten tvil om at også dette vil merkes, fortsetter hun.

Madsen ser flere lyspunkt i undersøkelsen, som er bestilt av Virke.

- Politikerne anerkjenner handelens viktige bidrag til distriktsutvikling og bosetting, integrering, verdiskapning, kompetansebygging, innovasjon og utvikling. Men kun halvparten av de folkevalgte mener at politikere forstår ringvirkninger av tiltak rettet mot varehandelen.

- Vi er glade for anerkjennelsen av handelens samfunnsbetydning. Samtidig er vi opptatt av å kunne ha denne rollen også i fremtiden. Derfor er vi svært glade for at halvparten av norske politikere mener at handelen bør være et satsingsområde i tiden fremover, slår Madsen fast.  – Vi må finne fremtidens løsninger sammen. Derfor trenger vi en Stortingsmelding for norsk handel, konkluderer Madsen.

Rapporten fra undersøkelsen kan leses her >>

Les mer om Virkes arrangementer på Arendalsuka her >>