Politisk påvirkning

Publisert:

Byggevarehandelen er avhengig av aktivitet i byggemarkedet. Dette gjelder både bolig og næringsbygg samt nybygg og rehabilitering. De ulike aktørene er ulikt innrettet der noen f.eks har sine fortrinn i rehab bolig mens andre kan være store på nybygg næring. For Virke Byggevarehandel er det derfor viktig å være tilstede i alle segmenter av ROT og nybyggmarkedet og være en pådriver for aktivitet.

Byggevarehandelen i Norge er en næring som ønsker å fremstå som en seriøs næring der retningslinjer og ønsket utvikling fra myndighetene tas på alvor. Dette kan imidlertid ikke bli en hemsko for utvikling og lønnsomhet. Det er derfor av største betydning at Virke Byggevarehandel arbeider for like rammebetingelser slik at ikke useriøs handel blir en vinner i markedet. Dette krever bedre tilsyn.