Politisk styring må til for å sikre andel ideelle

Publisert:

– Vi er meget fornøyd med at regjeringen slår fast en del prinsipper. Samtidig som det er en del ting vi ønsker tydeligere og bedre, sa direktør Inger Helene Venås i Virke Ideell da hun i dag sammen med Anita Sundal deltok i høringen i helse- og omsorgskomiteen om statsbudsjettet for 2018.

Direktør for Virke Ideell, Inger Helene Venås, og jurist Anita Sundal

– Regjeringen slår fast at staten har og tar ansvar for ideell sektors pensjonskostnader og følger opp Hippe-utvalgets anbefalinger. Store deler av ideell sektor kan nå få trygghet for sine økonomiske rammer. Endelig. Meget bra. Men. For det er et men her. Regjeringen legger opp til ett knekkpunkt for kompensasjonen i 2010. Denne løsningen dekker bare saken havveis. Vårt hovedbudskap i dag er derfor: knekkpunktet må settes til 2018, slo Venås fast.

Ordningen må omfatte alle

Virke gjorde videre oppmerksom på at Hippe-utvalget bare så på helse- og sosial etter avtaler med staten. Det gjenstår ennå å finne løsninger i andre bransjer som også leverer tjenester etter avtale med staten, som for eksempel utdanning. Det må også finnes løsninger for ideelle på kommunenivå. Her slår de samme prinsippene inn. Virke er opptatt av at alle som kvalifiserer må inn i ordningen. Hippe har funnet gode avgrensinger for de områdende de har sett på. - Vi mener det er mulig å finne like gode løsninger for alle bransjer innen ideell sektor. Det er ikke nødvendig med nye store utredninger. Det gjelder å få på plass en søknadsbasert ordning som inkluderer alle. Det bør være mulig i løpet av 1 år, sa Venås.

Klare forventinger til ideell vekst

Ideell sektors rolle og vilkår er blitt en sentral del av den politiske debatten. Det er nødvendig. For uten en bevisst politikk kan vi miste viktige aktører. Virke ba komiteen se til Sverige som nå har en ideell andel på 3 %. Alarmklokkene har fått for lenge siden. Et samlet storting vedtok i desember 2016 at de ønsket ambisiøse mål og planer for ideell sektor, dette var bestillingen.

– Vi hadde klare forventinger til at helseministeren skulle legge frem konkrete planer, sa Venås.

– Vi mener Bent Høie og regjeringen skal ha ros for to store overordnede grep. Det ene er ansvaret som tas for historisk pensjon som vi har snakket om. De andre er at de har varslet at det innen utgangen av 2017 kommer en ny veileder som fullt ut bruker de juridiske handlingsrommet til å reservere konkurranser for ideell sektor. Begge deler særdeles viktige tiltak for å sikre ideelt innslag. Men dette er ikke nok. Erfaringen viser at helseforetakene og andre ikke bruker handlingsrommet som finnes for å ivareta ideelle. Her må det politisk styring til. Vi ønsker oss klare ambisjoner og konkrete politiske forventinger det skal leveres på, slo Virke fast i høringen.