Positiv dialog med Justisdepartementet om nye kompetansekrav

Publisert:

Virke inkasso hadde mandag denne uken møte med statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis og beredskapsdepartementet i anledning forslag til nye kompetansekrav. Politisk ledelse i departementet er positiv til bransjens initiativ.

Konstituert leder Iman Winkelman og leder av lovutvalget Hanne Riksheim hadde invitert seg selv til en dialog med Justis- og beredskapsdepartementet i anledning foreningens pågående arbeid med nye kompetansekrav for medlemmer av Virke inkasso. Formålet bak møtet var å presentere bransjeforeningens ønske om en tydeligere og mer forpliktende forskrift for autoriserte inkassobevillingshavere. I tillegg var det et ønske om å se forslag til ny forskrift i sammenheng med eventuelle initiativ fra myndighetene hva gjelder kompetansekrav i forlengelsen av Finanstilsynets anmodning om en lovrevisjon av inkassoloven.

God dialog

Virke inkassos initiativ ble svært godt mottatt av politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet. Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FRP) ga uttrykk for at bransjeforeningens satsing var et steg i riktig retning av å profesjonalisere næringen ytterligere, og pekte også på at orienteringen kom godt med i forlengelsen av departementets vurdering av hvordan de skal angripe Finanstilsynets ønske om en ny inkassolov.

Innspill fra departementet

Virke Inkasso og departementet ble videre enige om at også departementet ser nærmere på høringsnotatet om nye kompetansekrav, og vender tilbake med innspill på de punkter departementet mener de har gode og relevante synspunkter foreningen kan ta hensyn til i sitt videre arbeid med ny forskrift for autoriserte inkassobevillingshavere. Dette gjelder særlig på området for hvilke fagområder som kompetansekravene bør legge vekt på.