Positiv treningstrend for bransjen

Publisert:

Levekårsunderundersøkelsen 2016 fra Statistisk sentralbyrå som ble publisert 23. november har gode nyheter for treningssenterbransjen. Den viser at det er aktiviteter som styrketrening som øker mest.

Mann løfter vekter

Hele 36 prosent oppgir at de har trent på treningssenter det siste året.

83 prosent oppgir at de er fysisk aktive/trener ukentlig. Dette samsvarer også med Virke Trenings undersøkelse - Innsikt 2015. Vår undersøkelse viser 77 prosent. Likevel vet vi at kun 32 prosent av oss oppfyller myndighetene anbefalinger om fysisk aktivitet. WHO og Helsedirektoratet har de siste årene tydeliggjort betydningen av styrketrening. Det kan derfor tyde på at viktig folkeopplysning kombinert med innsats fra treningssentrene, har effekt.

Her ligger det et stort potensiale både for treningssenterbransjen og andre tilbydere av fysisk aktivitet. Ser man på trening i lys av arena og livssyklus, så viser både Levekårsundersøkelsen og Ipsos/Norsk Monitor (2015) sine tall at aktiviteten på de fleste treningsarenaer reduseres fra 35 års-alderen. En utfordring og en mulighet blir da å kunne tilrettelegge sine tilbud i forhold til denne aldersgruppen som er mest utsatt for "tidsklemma".

Andel som har trent på treningssenter de siste 12 måneder, 2004, 2007, 2013 og 2016. Alder 16-79 år. Prosent

  2004 2007 2013 2016
Alle 25 31 37 36
         
Menn 23 26 33 33
Kvinner 28 35 42 39
         
16-19 år 49 56 66 62
20-24-år 50 59 62 65
25-34-år 37 45 53 51
35-44 år 25 30 37 33
45-54 år 19 28 32 33
55-66 år 12 17 22 24
67-79 år 7 13 16 17
         
Tettbygd 100 000 eller flere 35 40 56 44
Tettbygd 20 000 - 99 000 30 40 40 35
Tettbygd Under 20 000 22 26 35 34
Spredtbygd 16 21 25 25

Les mer om SSBs  levekårsundersøkelsen 2016 om idrett og friluftsliv her >>