Positivt dialogmøte om samarbeidsavtalen

Publisert:

Regjeringen inviterte torsdag 13. november til dialogmøte med partene i samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor. Møtet ble ledet av statssekretær Lars-Jacob Hiim (Nærings- og fiskeridepartementet).

​I møtet deltok også statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Helse- og omsorgsdepartementet), statssekretær Bjørgulv Borgundvaag (Kulturdepartementet) og politisk rådgiver Ronny Røste, (Barne-, likestillings,- og inkluderingsdepartementet). Arbeids- og sosialdepartementet var representert på embetsplan. Fra Ideell sektor deltok Ideelt Nettverk, Frivillighet Norge, KS Bedrift og Virke.

Lars Jacob Hiim orienterte innledningsvis om pensjonssaken. Regjeringen er ferd med å utrede saken, og Virkes utredninger danner mye av grunnlaget for dette. Regjeringen vil involvere partene nærmere når saken er moden for videre dialog.

Regjeringen ønsker å styrke og videreutvikle samarbeidsavtalen for ideell sektor, bl.a. ved å involvere KS i avtalen. Regjeringen har i tillegg tatt initiativ til å jobbe videre med flere konkrete tiltak for å styrke rammevilkårene til ideell sektor. Et svært positivt og konkret tiltak er å utarbeide en rapport om ideelle aktørers bidrag og merverdi i helsesektoren, og i sosiale tjenester. Et slikt arbeid kan danne grunnlaget for senere forskningsprosjekter  Tiltakene dreier seg i tillegg om langvarige kontrakter med ideelle aktører, gode kvalitetskrav- og kriterier, styrket samarbeidsforhold i spesialisthelsetjenesten, styrket samarbeid i barnevernet, fritt brukervalg, og bruk av ideelle aktører i avklarings- og oppfølgingstjenester. Regjeringen ønsker dialog og tilbakemeldinger på tiltakene før de omswettes i praktisk politikk

De ideelle aktørene er positive til regjeringens initiativer. Det ble understreket at tiltakene må bidra til å fremheve de ideelle aktørenes kvalitative fortrinn og merverdi i fremtidens helse- og sosialtjeneste. Regjeringen viser en klar vilje til å følge opp samarbeidsavtalen med positive tiltak og dialog sier Torbjørg Aalborg i Virke. – Det er viktig å gå videre med tiltak som bidrar til at ideell sektors egenskaper og spesielle bidrag til helse- og sosiale tjenester i Norge blir brukt på riktig måte fortsetter hun.