Private laboratorier får DNA-analysere

Publisert:

Justisministeren vil la private laboratorier som Gena utføre DNA-tester. Dette er en gammel kampsak for oss. Vi er glad for at ideologi ikke lenger står i veien for kriminalitetsbekjempelse. Her kan private laboratorier bidra, sier direktør Alisdair Munro i Virke.

Justisministeren varsler i VG i dag en ny politikk som innebærer at Rettsmedisinsk institutt ikke lenger skal ha monopol på DNA-analyser.


-DNA-analyser hoper seg opp, og det er kø hos RMI. Dette går ut over politiets arbeid og oppklaring av kriminalsaker (bl.a voldtekter). Private akkrediterte laboratorier er kompetente og klare til å avlaste RMI, så det er ingen grunn til at vi må leve med denne DNA-køen, sier Munro.