Private treningssentre - en sentral arena for trening blant voksne

Norsk Monitor 2009/2010 viser at 30 prosent av de som har drevet fysisk aktivitet og idrett det siste året, trener i private treningsstudio

Norsk Monitor er en landsrepresentativ undersøkelse av befolkningen over 15 år. Undersøkelsen gjennomføres av Synovate annet hvert år. Undersøkelsen omfatter 275 spørsmål om demografi, holdninger, atferd og verdier. Siden 1985 har den inneholdt spørsmål om fysisk aktivitet og idrett.


Virke treningt har fått tilgang på to viktige spørsmål fra 2009-undersøkelsen som angår vår bransje:
1. I hvilke(n) av sammenhengene nedenfor har du dervet fysisk aktivitet det siste året?
I Idrettslag:                            14 % (18% menn/12% kvinner)
I bedriftsidrettslag:                  6 %  ( 8% menn/  3% kvinner)
I private treningsstudio:      30 %  (27% menn/33% kvinner)
2. Dersom du har merket av flere sammenhenger (i spørsmål 1), hvilken har du drevet mest med det siste året
I Idrettslag:                              7 % (  9% menn/  6% kvinner)
I bedriftsidrettslag:                   1 %  ( 2% menn/  1% kvinner)
I private treningsstudio:      16 %  (14% menn/17% kvinner)