Privatkundene ga vekst i byggevarehandelen i august

Publisert:

​ Omsetningen for byggevarehandelen i august viste en vekst på 2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Proffmarkedet hadde nullvekst, mens privatomsetningen økte med 4,2 prosent og står dermed for hele veksten i august sammenlignet med fjoråret.

Hittil i år har byggevarehandelen hatt en nedgang på 1 prosent sammenlignet med fjoråret. Nedgangen fordeler seg likt mellom privatmarkedet og proffmarkedet.
- Byggevarehandelen har hatt en positiv utvikling de siste månedene. Handelen opplevde imidlertid et særlig svakt første kvartal som man ikke vil greie å ta igjen i løpet av året. Vi ser derfor at omsetningsveksten for året som helhet vil ende svakere enn fjoråret, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel.
Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ni av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.