Produsentforeningen fusjonerer med virke

Publisert:

​Et overveiende flertall av Produsentforeningens medlemmer stemtefor en fusjon med Hovedorganisasjonen Virke. Det betyr at Produsentforeningen fra nyåret blir del av Virke og endrer navn til "Virke Produsentforeningen".

-Dette har vi arbeidet for i lengre tid, og vi er veldig glad for at medlemmene støtter opp om det som vil styrke foreningen og bransjens fremtid, sier generalsekretær Leif Holst Jensen.

-Produsentforeningen har stått sterkt på den kulturpolitiske arena, og bransjen har utviklet seg mye de siste ti årene, men vi er for små til alle de oppgavene og ambisjonene vi har på vegne av medlemmene. Ved å slå oss sammen med Virke, som har masse styrke og kompetanse på arbeidslivs- og næringspolitikk er vi helt sikre på at både produsentene, men også hele bransjen vil komme styrket ut av det, sier Holst Jensen.

-For styret i Produsentforeningen har dette vært en langvarig og grundig prosess der vi har vurdert mange alternativer. Fra første møte har vi opplevd at Virke har ønsket en fusjon med oss, og opplever at de er den organisasjon som passer best for våre interesser.  Vi tror at vi med dette kan videreutvikle audiovisuell sektor som en kreativ og innovativ næring, og at vi sammen med Virke står bedre rustet til å løse våre utfordringer i fremtiden, sier styreleder i Produsentforeningen Asle Vatn.

-Vi ser frem til samarbeidet og det å bli en del av en større og sterkere organisasjon som vil tilføre våre medlemmer nyttig kompetanse, nettverk og service, sier Vatn.

-Vi ønsker Produsentforeningen velkommen i Virke og ser frem til å samle hele den audiovisuelle bransjen hos oss, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

-Produsentforeningen har hatt en klar stemme på vegne av sine medlemmer og vi vil bygge videre på det solide fundamentet som foreningen har byggetsammen med aktørene, avslutter hun.

Produsentforeningen organiserer i dag litt over 100 produksjonsselskap innen audiovisuell produksjon, innen spill, reklamefilm, dokumentar, tv og spillefilm, og ble etablert i 1930. Foreningen har jobbet tett med andre organisasjoner på film- og medieområdet, og står bak Stiftelsen Gullruten og reklamefilmprisen Gullbranson.

Foreningen vil få en egen bransjedirektør innen Virke, og en dedikert juridisk fagsjef, og vil hente ut øvrige administrative og strategiske ressurser fra Virkes øvrige organisasjon.