Prosess for å fjerne en av bransjens store tidstyver

Publisert:

Virke inkasso har innledet dialog med de store leverandørene av økonomi- og lønnssystemer for å finne en løsning på utfordringen knyttet til manglende merking av utleggstrekk. Slik situasjonen er i dag, bruker mange inkassoforetak mye tid på å registrere denne typen innbetalinger manuelt i eget saks/produksjonssystem.

På Virke inkassos nettverkssamling for økonomer i inkassobransjen tidligere i vår ble utfordringen knyttet til manglende merking (bruk av kidnr) av overføringer i forbindelse med utleggstrekk spilt inn som en viktig utfordring. Manglende merking av denne typen innbetalinger medfører at mange inkassoforetak bruker mye tid på å registrere innbetalingen som mottas fra arbeidsgiver manuelt.

Løsningen på den beskrevne utfordringen er nokså enkel, og består av at det innføres et eget felt i lønnssystemet der kidnr knyttet til betalingen kan påføres. Dette vil gjøre at dagens system med manuelle trekklister kan erstattes av et system med automatisk postering av beløpene på den enkelte sak.

Virke inkasso gjennomførte i dag et møte med Evry som er en stor leverandør av økonomi- og lønnssystemer til offentlig og privat sektor. I anledning møtet uttaler leder av Virke inkasso Iman Winkelman følgende:

-          Ved å merke utleggsbetalinger med kidnummer vil man fjerne en av bransjens store tidstyver, ettersom man i dag må håndtere registering av innbetalingene knyttet til utleggstrekk manuelt hos inkassoforetakene. Evry er positiv til å se på en endring som gjør at felt for kidnummer blir en standardfunksjonalitet i den programvaren selskapet leverer til sine kunder i offentlig og privat sektor. Vi vil i den oppfølgende dialogen med selskapet se nærmere på hvordan den positive velvilje vi ble møtt med i dagens møte kan omsettes i snarlig handling på området, sier Winkelman.

Winkelman understreker at Virke inkasso også vil gå i dialog med de andre programvareleverandørene på økonomi- og lønnsområdet med sikte på at alle systemene utformes med funksjonalitet som gjør det mulig å merke utleggsbetalinger.

Av NAV har Virke inkasso fått opplyst at det vil komme en systemoppgradering om 1-2 år som gjør at NAV kan merke utleggsbetalinger med kidnummer. Etaten har ikke mulighet til å bruke midler på oppgradering av gjeldende system i påvente av nytt system for å kunne merke utleggsbetalinger bedre.