Qatar Airways snur om flypassasjeravgift

Publisert:

​ I kjølvannet av at den mye omtalte flypassasjeravgiften, som ble innført 1. juni, varslet Qatar Airways sine agenter om at selskapet ville kreve inn avgiften etterskuddsvis fra sine passasjerer, også for billetter kjøpt gjennom reisebyrå. Billetter med avreise fra og med denne datoen skulle utstedes på nytt med et påslag tilsvarende passasjeravgiften.

På bakgrunn av dette kontaktet Virke Reise Utland flyselskapet og opplyste om at flyselskapet ikke kan pålegge reisebyråene å utføre en slik oppgave med mindre man har en uttrykkelig avtale om dette.

- Qatar Airways tok vår henvendelse til følge og endret sitt utgangspunkt i denne saken til det beste for de reisende. Selskapet har nå bekreftet at de ikke vil etterfakturere kunder for avgiften der billetter allerede er utsted, sier Sverre McSeveny-Åril, Direktør i Virke Reise Utland.

Direktøren for Virke Reise Utland er svært fornøyd med at selskapet revurderte sitt standpunkt og opplevde kommunikasjonen med Qatar Airways som konstruktiv.

- Eksempelet med Qatar Airways er illustrerende for rotet og usikkerheten som flypassasjeravgiften har skapt for reiselivsaktørene og reisende. Innføringen av denne særavgiften i et internasjonalt og komplekst reisemarked er lite overveid, både som tiltak og selve måten det ble gjort på, sier McSeveny-Åril.