Nyttige råd om de nye personvernreglene på e-vekst

Publisert:

smilende mann
Virkeadvokat Sverre McSeveny-Åril gir deg råd om de nye personvernreglene

Norske nettbutikker møter nye og mer detaljerte krav når Personvernforordningen trer i kraft i mai neste år. På Vårsamlingen e-vekst 2017 på Soria Moria 6.april vil deltakerne få råd om hva det enkelte foretak må foreta seg.

smilende dame
Virkeadvokat Maja Glad-Pedersen gir deg råd om de nye personvernreglene

Det er Virkes advokater, Maja Glad Pedersen og Sverre McSeveny-Åril, som på et miniseminar vil presenterer nyttige tips for å tilfredsstille forordningens krav.
– Hva som må gjøres vil variere fra foretak til foretak. Bedrifter som i dag fullt ut tilfredsstiller gjeldende personopplysningslov fra 2000, har helt klart et forsprang. Men mitt bestemte inntrykk er at mange ikke er helt klar over hvor man står, og enda flere er usikre på hva den nye forordningen innebærer, sier Maja Glad Pedersen.

Temaer som vil bli behandlet på seminaret:

Særskilt samtykke fra kunden
Dersom opplysningene skal brukes til andre formål enn oppfyllelse av avtalen, for eksempel til markedsføringshenvendelser, må det innhentes et særskilt samtykke fra kunden. Samtykket må være frivillig, skriftlig og uttrykkelig.

Avviksmelding
Bedriftene må sende avviksmelding til Datatilsynet om sikkerhetsbrudd innen 72 timer. Sikkerhetsbrudd kan være der noen har hacket seg inn og stjålet data.

Personvernombud
Det blir også pålagt private bedrifter som behandler sensitive data i stort omfang å oppnevne personvernombud.

Sjekklister og maler til de nye kravene
Virke har, i samarbeid med Datatilsynet, allerede startet arbeidet med sjekklister og maler som medlemsbedriften kan benytte som hjelpemiddel for å overholde de nye kravene. På samlingen den 6. april vil det bli gitt en orientering om hvorledes bedriftene kan gå frem mot mai 2018.