Rapport om treningssenterbransjen

Treningssenterbransjen i Norge har vært i sterk vekst. Hvor stor den egentlig er, er det vanskelig å få oversikt over, da det ikke foreligger noen offentlig statistikk på området. Virke Trening har derfor startet opp et arbeid for å få kartlagt bransjen i Norge.

Rapporten er utarbeidet av Kvarud Analyse for Virke Trening i oktober 2011.
Rapporten er kun tilgjengelig for medlemmer som logger seg på her på virke.no.