Rasmus Hansson ny daglig leder av Handelens miljøfond

Publisert:

Hansson har stor tro på handlingsevnen og oppfinnsomheten i handelen. Nå vil han hjelpe Virkes medlemmer med overgangen til en sirkulær økonomi.

Handelens Miljøfond er en uavhengig forening opprettet av Virke, NHO og Dagligvarehandelens Miljøforum. Det er næringslivets verktøy for å redusere bruk av plastbæreposer og andre miljøproblemer som er forbundet med bruk av plast.

Rasmus Hansson er ansatt som daglig leder i Handelens Miljøfond.

– Vi gratulerer Rasmus Hansson med stillingen og ser forventningsfullt fram til samarbeidet. Hansson har et ekte engasjement for miljøsaken og har lang erfaring innen feltet, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Mindre plast

Fondet startet opp i august 2018 og har som mål å bruke 300 - 400 millioner kroner i året til å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast.

– Jeg har alltid hatt lyst til å prøve det siste området jeg ikke har jobbet med miljø i, nemlig næringslivet og varehandelen. Mange bedrifter har det siste tiåret tatt en mye mer offensiv rolle når det kommer til å ta ansvar for miljøproblemer, sier Hansson.
Medlemmene i fondet er blant annet de største dagligvarekjedene i Norge.


– Risikoviljen, handlingsevnen, oppfinnsomheten og hurtigheten i næringslivet er stor, og når alt det virker sammen kan vi få til gode ting. Det gleder jeg meg til, sier han.

Alle næringer berørt

Det er bare en måned siden FN slapp sin nyeste rapport som slår fast at bare ekstreme tiltak kan begrense global oppvarming til 1,5 grader, og at CO2-utslippene må ut med 50 prosent de neste 12 årene.

– Det finnes ikke noen framtid uten sirkulær økonomi. Jeg vil bidra til at det skjer på en sivilisert måte. Vi skal få dette til å bli en positiv prosess, og finne måter å omstille varehandelen på slik at det bidrar til arbeidsplasser og skatteinntekter i Norge, uten å ødelegge jorda vår, sier Hansson.

Ivar Horneland Kristensen mener Virkes medlemmer har mange muligheter til å bidra til omstillingen.
– Alle våre medlemmer blir berørt av overgangen fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi – at enhver ting som skapes og selges kan bli en ny ressurs. Hvis vi skal løse hele bærekraftsutfordringen, må vi være proaktive og utnytte mulighetene, avslutter han.

Les mer om Handelens miljøfond her