Reagerer på Norwegians krav om etterfakturering av flypassasjeravgiften

Publisert:

Norwegian varslet i går alle sine reisebyråer om å kreve inn den nye flypassasjeravgiften for billetter som er kjøpt før 1. juni og der avreise er etter 1. juli 2016. Virke Reise Utland sendte umiddelbart en henvendelse til Norwegian og ba om en nærmere redegjørelse for hvilket grunnlag selskapet mente å ha for å kunne pålegge reisebyråene en slik oppgave.

- Reisebyråene reagerer på det de oppfatter som et pålegg fra Norwegian om å kreve inn en avgift som selskapet her har vært nærmest til å ta høyde for, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør i Virke Reise Utland.

Virke Reise Utland kan ikke se at Norwegian har grunnlag til å pålegge reisebyråene å utføre en slik innkreving på vegne av flyselskapet på billetter som allerede er solgt og skrevet ut.

- Byråene stiller spørsmål ved grunnlaget Norwegian har til å gjøre som de nå velger å gjøre, og det er langt fra gitt at byråene kommer til å etterkomme Norwegians ønske om å operere som innkrever her, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør i Virke Reise Utland.