Regelrådet setter regjeringen på plass

Publisert:

​ Regelrådet kritiserer regjeringen for slett arbeid med flere viktige saker for handels- og tjenestenæringene. To eksempler er forslagene om ny dagligvareportal og ny forbrukervernlovgiving, hvor Regelrådet peker på at regjeringen ikke har vurdert konsekvensene for næringslivet.

I flere nye saker har regjeringen gjort en dårlig jobb med å undersøke konsekvensene for næringslivet med nye reguleringer. Det er konklusjonen fra Regelrådet, som har uttalt seg som flere viktige saker for handels- og tjenestenæringene. Hele fire av åtte saker fikk rødt lys, som betyr at regjeringen bør gjøre jobben om igjen.

To eksempler er forslagene om ny dagligvareportal og ny forbrukervernlovgiving. Dagligvareportalen vil innebære at alle dagligvarekjeder må melde inn prisene sine til et offentlig organ, som igjen skal gi informasjonen ut til forbrukeren. Ny forbrukerlovgivning kan gi myndighetene nye virkemidler til å gripe inn overfor næringslivet. I begge forslagene har regjeringen unnlatt å vurdere om det er negativt for næringslivet.

Regelrådet er nyopprettet, og skal være næringslivets vaktbikkje når nye lover og regler blir foreslått. Regelrådet ble opprettet av Solbergregjeringen, blant annet etter påtrykk fra Virke.

Les Regelrådets uttalelser her >>