Regjeringen følger opp nye innkjøpsregler

Publisert:

​Regjeringen har nå vedtatt ny forskrift om offentlige anskaffelser, som etter planen skal tre i kraft 1. januar 2017. Forskriften har fått et eget kapittel om anskaffelser av helse –og sosialtjenester.

​– Det var en seier for Virke at helse- og sosialtjenester fikk en egen bestemmelse i lovverket, sier Inger Helene Venås, direktør for Virke Ideell.

– Stortinget samlet seg før sommeren rundt løsninger som for fremtiden vil ivareta

ideelle, og deres egenart i offentlige anskaffelser. Dette følges nå på en god måte opp av regjeringen. Vi ser videre frem til den juridiske betenkningen som departementet

nå er i gang med, som basis for videre reservasjon for ideelle, sier hun videre.

– Vi forutsetter at dette også er på plass til 1. januar. 

Næringsminister Monica Mæland har også i svar til Stortinget vært tydelig på at regjeringen vil følge opp. Påstander fra enkelte om at ideelle og kommersielle aktører nå skal likestilles i offentlige innkjøp er derfor ikke dekkende for det nye regelverket. 

Se regjeringens pressemelding her >>